27 marca 2016

Drodzy,

Niech radosne Alleluja będzie dla Was zawsze ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. Wielu obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego, radosnego czasu spędzonego w gronie rodzinnym. Niech te słowa Orędzia Wielkanocnego będą w naszej pamięci cały czas 'O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.''.