Warto wiedzieć

Numer konta hufca 


Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE
2 Hufiec Krakowski
30-001 Kraków, ul. Zamoyskiego 2
BZ WBK nr 18 1090 2590 0000 0001 2308 5689

dopisek: 4 Drużyna Krakowska