13 grudnia 2015

Ważne

Warto pamiętać, że konto hufca zostało zmienione oto nowy numer!

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE
2 Hufiec Krakowski
30-001 Kraków, ul. Zamoyskiego 2
BZ WBK nr 18 1090 2590 0000 0001 2308 5689